Uw bedrijfsgegevens zijn uiteraard goed beveiligd. Om dit te kunnen blijven waarborgen maken wij gebruik van diverse beveiligingsmethoden zoals RSA tokens en ook gebruikersnaam en wachtwoord. In dat laatste geval adviseren wij u een zogenaamd ‘sterk wachtwoord’ te gebruiken. Bij de eerste keer inloggen, zal gevraagd worden eerst uw oude wachtwoord in te voeren en vervolgens een nieuw wachtwoord op te geven. Dit nieuwe wachtwoord moet aan de volgende vereisten voldoen.

  • Minimale lengte: 8 karakters;
  • Het wachtwoord moet bestaan uit ten minste 3 van de 5 volgende karakters: hoofdletters, kleine letters, cijfers, niet-alfanumerieke tekens (~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;”‘<>,.?/ ) of een ander hiervoor niet genoemde unicode.

Enkele voorbeelden:

  • henk1 voldoet niet. Het wachtwoord is te kort en bevat maar 2 van de 5 karaktersets, namelijk kleine letters en cijfers;
  • Henk1954 als samenvoeging van voornaam en geboortedatum voldoet aan de vereisten, 8 karakters lang waarvan 1 hoofdletter, 3 kleine letters en cijfers. Echter ligt het wachtwoord teveel voor de hand;
  • A5I2&8+73 voldoet aan de vereisten, minimaal 8 karakters lang waarvan 1 hoofdletter, 5 cijfers en 2 niet-alfanumerieke tekens.
  • Uiteraard dient u uw wachtwoord goed te onthouden en niet op te schrijven en bij uw computer te bewaren.

Vragen

Indien u nog vragen heeft, neem dan contact op met Administratiekantoor ACN Utrecht.